[Недействительна – RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]